Usługi ogrodnicze

Nasze usługi to, projektowanie i aranżacja ogrodów, terenów zielonych i wnętrz, a w szczególności:

 • inwentaryzacja istniejącego stanu roślinności,
 • projektowanie ogrodów, terenów zielonych i elementów małej architektury,
 • projektowanie systemów automatycznego nawadniania,
 • prowadzenie nadzoru autorskiego.

 

Realizacja projektów zagospodarowania ogrodów i terenów zielonych, m.in.:

 • zakładanie ogrodowych instalacji nawadniających,
 • profilowanie terenu i prace ziemne: drenaże, skarpy, niwelacja terenu,
 • zakładanie trawników sianych i z rolki,
 • zasadzenia dywanowe jednorocznych roślin kwitnących,
 • wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, rabat kwiatowych,
 • zakładanie oczek wodnych, kaskad i strumieni,
 • budowa elementów małej architektury: pergole, altany, płoty, ławy itp.,
 • wykonywanie murków i wykończeń kamiennych, palisad drewnianych i z elementów wibroprasowanych, ścieżek ogrodowych, gazonowych murów oporowych, kamiennych grillów itp.,
 • transport ziemi,
 • wywóz odpadów budowlanych i po pielęgnacyjnych,
 • roboty brukarskie: podjazdy, chodniki, schody, tarasy,
 • dostarczanie kompozycji do biur, domów, hoteli.

 

Usługi pielęgnacyjne i porządkowe np.:

 • opracowywanie zasad pielęgnacji oraz eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu,
 • formowanie żywopłotów i krzewów oraz cięcie i chirurgia drzew,
 • nawożenie oraz nawadnianie nasadzeń,
 • zabiegi pielęgnacyjne trawnika: koszenie, renowacja, nawożenie, wertykulacja, wapnowanie, dosiewanie i in.,
 • ochrona roślin przed szkodnikami,
 • zwalczanie chorób roślin,
 • okopywanie drzew i krzewów,
 • odchwaszczanie rabat, trawników, podjazdów,
 • konserwacja systemów nawadniających i oczek wodnych,
 • utrzymanie czystości w ogrodzie: zamiatanie, grabienie, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi.